“Ares” pol ulgamlary “C6” - “Pol tupanlary” tupany seriýasyny işe girizýär

C5 pol skrablary epoksi rezine, boýag, terrazzo, kremniy karbid, keramiki kafel, mermer we beýleki pollary arassalamak, ýuwmak we guratmak bir gezekde tamamlanýar
C5 gat skrablarynyň daşky görnüşi ygtyýarlylyk bilen bezelendir, görnüşi owadan, täze we sahy. Enjam ululykda ykjam, öwrümde çeýe, işlemek aňsat we saklamak aňsat we uzak dowam edýär.

Bäsdeşlik artykmaçlygy:
1. Garaşsyz motor, has uzak ömür.
2. Bitewi disk çotgasy, zyýany ýoklaýjy.
3. Ark görnüşli süpürgiç, suwuň has gowy siňdirilmegi.
4. Kiçijik ululyk, has çeýe öwrüler.
5. Sürüjilik işi, rahat we has täsirli.
6. Işleýişiň ýönekeýligi we tehniki hyzmaty has amatly.
7. Çylşyrymly tehnologiýa, has takyk işlemek.
8. Tehnologiki innowasiýa, has durnukly iş.
9. Rammed material, ygtybarly we has çydamly.
10. Abraýly dizaýn, has owadan görnüş we has Ergonomik.
11. Potensialy artdyrmak we operatoryň ergonomikasyny güýçlendirmek.


Iş wagty: Iýul-15-2021