C5 gat skrablary

Gysga düşündiriş:

C5 pol skrablary epoksi rezine, boýag, terrazzo, kremniý karbid, keramiki kafel, mermer we beýleki pollary arassalamak, ýuwmak we guratmak bir gezekde tamamlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Ares” brendiniň aşagyndaky “Storm” seriýasy.
“Storm” C5 gat Ares markasy bilen ýuwulýan ulaglar.
C5 pol skrablary epoksi rezine, boýag, terrazzo, kremniý karbid, keramiki kafel, mermer we beýleki pollary arassalamak, ýuwmak we guratmak bir gezekde tamamlanýar.
Belli marka motory, az energiýa sarp etmegi we üznüksiz iş täsiri ajaýyp.
Yzygiderli tizlikli disk çotgasy we ark görnüşli süpürgiç, arassa hapa we suwuň siňdirilmegi has ýokary, arassalaýyş netijeliligi.
Enjam berk dyrmaşmak ukyby bilen berk we berkdir.
1. Garaşsyz motor, has uzak ömür
2. Bitewi disk çotgasy, zyýany ýoklaýjy
3. Ark görnüşli süpürgiç, suwuň has gowy siňdirilmegi
4. Kiçijik ululyk, has çeýe öwrüler
5. Sürüjilik işi, rahat we has täsirli
6. Işleýişiň ýönekeýligi we tehniki hyzmaty has amatly
7. Çylşyrymly tehnologiýa, has takyk işlemek
8. Tehnologiki innowasiýa, has durnukly iş
9. Rammed material, ygtybarly we has çydamly
10. Abraýly dizaýn, has owadan görnüş we has Ergonomik
11. Potensialy artdyrmak we operatoryň ergonomikasyny güýçlendirmek
C5 gat skrablarynyň daşky görnüşi ygtyýarlylyk bilen bezelendir, görnüşi owadan, täze we sahy.
Enjam ululykda ykjam, öwrümde çeýe, işlemek aňsat we saklamak aňsat we uzak dowam edýär.
Uly modelleri sürüp bolýar, rahatlanýar we has täsirli.

C5 taslama parametri
Bütin maşyn Agramy 105KG
 Ölçegi 1300 * 560 * 1093mm
Ylgaýar Motor 2 * 100Ah
ylgaýar sagat 2,5 ~ 3s
Arassalamak derejesi 2200M2/h
arassalamak ini 500mm
Sykyş giňligi 763mm
motor çotgasy 746KW
sorujy motor güýji 373KW
Motor sürüň  
Duşuşyk Çözüw ukyby 43L
Lagym çüýşesiniň kuwwaty 57L
Ares-C5-001-2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň